Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Toelichting LHM: uitwisselingslocatie voor aan/afvoergebieden om waterinlaten en lozingspunten te identificeren

DAMO 2.2 objecten voor generatie van NHI schematisaties

Tabel met minimaal vereiste attributen voor HyDAMO DAMO 2.2

Naam attributeBronVereist voor HyDAMOToelichting LHM
globalIdIMWA GeoObjectja
nen3610id
ja
objectIdDAMOja
shapeDAMOja