Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Toelichting LHM: ruwheidprofiel informatie levert input voor bepaling hydraulische weerstand of Qh-relatie. Via profielpunt gekoppeld aan een profielgroep.

hoeft alleen gespeicifceerd indien de ruwheid definitie van het HydroObject niet voldoende detail informatie bevat

DAMO 2.2 objecten voor generatie van NHI schematisaties

...

Naam attributeBronVereist voor HyDAMOToelichting LHM
nen3610id
ja
objectIdDAMOja
typeRuwheidDAMOextra gewenst voor D-HYDRO / LHM
ruwheidHoogDAMOextra gewenst voor D-HYDRO / LHM
ruwheidLaagDAMOextra gewenst voor D-HYDRO / LHM