Child pages
  • Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Ecological knowledge base

Scrollbar

Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Algemeen

Section
Column
width80%

Algemene kenmerken

 

Naam soort(en)groep

Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Regio

Nederland, West Europa, Oostzee

Watersysteem

zee, rivieren

Natuurparameter

vissen

HR nr

H1099

Factsheet opgemaakt door

K.E. van de Wolfshaar

Column
width20%

Image Removed Image Added

Foto: fish.com.ua/

...

Verspreiding in de kustwateren en aangrenzende rivieren van West-Europa, de Oostzee en Zuid-Noorwegen to het westelijke bekken van de Middellandse Zee. Adulten verblijven in riviermondingen en kustwateren. In Nederland ligt het centrum van het verspreidingsgebied, nm met name in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. Door de aanleg van stuwen en dammen is de populatie sterk achteruit gegaan. De Rivierprik wordt tegenwoordig nog het meest aangetroffen in de grote rivieren. De exacte verspreiding is echter niet bekend; anders dan de Zeeprik wordt deze vis bijvoorbeeld haast niet in netten en fuiken gevangen #2.

...

Vanaf een leeftijd van 7 a 8 jaar wordt er gepaaid #4.

Dosis-effect relaties

...

Response functies

Hieronder zijn response functies gegeven over algemene kenmerken van het habitat van de Rivierprik. Tevens is er een aanvullende dosis-effect relatie, specifiek voor het paaigebied.
Op literatuur gebaseerde relaties over de passeerbaarheid van stuwen en dammen voor de Rivierprik ontbreekt ontbreken op dit moment. De response functies die hier gegeven zijn gebaseerd op schatting en kunnen een te positief beeld geven. De functies over de paseerbaarheid zijn niet soort specifiek!

Stroomdiagram

Wiki Markup
{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = "Gemiddelde maximum water temperatuur| Aanwezigheid luwten met detritus| Gemiddeld minimum zuurstofgehalte| Substraat| Waterdiepte"
shape = "record"
];

"node3" [
label = "HGI algemeen"
shape = "record"
];

"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}


Wiki Markup
{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = " Substraat"
shape = "record"
];

"node3" [
label = "HGI paaigebied"
shape = "record"
];

"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}


Wiki Markup
{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = "Barriere stroomopwaarts|Barriere stroomafwaarts"
shape = "record"
];

"node3" [
label = "HGI migratie"
shape = "record"
];

"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}


Algemene response functies

Section
Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabeltemperatuur
typedataOrientationlinevertical
titleGemiddelde maximum watertemperatuur
dataOrientationtypeverticalxyline
yLabelHSIHGI
domainAxisLowerBound10

temperatuur

HSI HGI

14

0

15

0.2

18

1

21

1

24

0.3

27

0.1

30

0

Referentie: #3

Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabelaanwezigheid
typedataOrientationbarvertical
titleAanwezigheid luwten met detritus
dataOrientationtypeverticalbar
yLabelHSIHGI

aanwezigheid

HSI HGI

geen

0

weinig

0.15

matig

0.4

redelijk

0.7

veel

1

Referentie: #3

Section
Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabelzuurstofgehalte (mg/L)
typedataOrientationbarvertical
titleGemiddeld minimum zuurstofgehalte
dataOrientationtypeverticalbar
yLabelHSIHGI

zuurstofgehalte (mg/L)

HSI HGI

0

0

4

0

10

1

> 10

1

Referentie: #3

Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabelsubstraat
typedataOrientationbarvertical
titleSubstraattype
dataOrientationtypeverticalbar
yLabelHSIHGI

substraat

HSI HGI

slib

0

slib/zand

0.1

fijn/grof zand

1

grof zand/kiezel

0.3

kiezel

0

Referentie: #3

Section
Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabeldiepte (m)
typedataOrientationbarvertical
titleWaterdiepte
dataOrientationtypeverticalbar
yLabelHSIHGI

diepte (m)

HSI HGI

0.01 - 0.3

1

> 0.3

0

Referentie #4

Response functie specifiek voor paaigebied

Section
Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabelaanwezigheid kiezel
typedataOrientationbarvertical
titleSubstraat paaigebied
dataOrientationtypeverticalbar
yLabelHSIHGI

aanwezigheid kiezel

HSI HGI

geen

0

weinig

0.1

matig

0.35

redelijk

0.65

veel

1

Referentie: #2

Section
Column
width50%

Response functie voor migratie

barriere

HGI stroomopwaarts

HGI stroomafwaarts

spuisluis

0.5

1

scheepvaartsluis + stuw + vistrap

0.7

1

scheepvaartsluis + stuw + waterkrachtcentrale + vistrap

0.7

0.7

NB: Na 2007 moeten alle stuwen van vistrappen zijn voorzien.
Referentie: Expert Judgement Jan Kranenbarg

Onzekerheid en validatie

Deze (warning) Deze rekenregels zijn niet gevalideerd.

Toepassingsgebied

Voorbeeld project

...

Toepasbaarheid

Deze relaties zijn geschikt voor het berekenen van de habitat geschiktheid van de Rivierprik in de kustwateren en aangrenzende rivieren. De relaties zijn niet gevalideerd. Aanvullende informatie is noodzakelijk, met name als de relaties ook voor gebieden buiten Nederland gebruikt gaan worden.

Voorbeeld project

Voor deze response functies is geen voorbeeldprojekt aanwezig.

Referenties

voorbeeld
1

Anchor
1
1
http://www.synbiosysminlnv.alterra.nl/natura2000
2
Anchor
2
2
Klein Breteler J.G.P. en Kranenbarg, J.. Gidssoortenmatrix Ecologische Netwerkstudies: annex vis. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein. OVB Onderzoeksrapport 87: 56 pp + 6 bijlagen. 2000
3
Anchor
3
3
OVB rapport 1995 (details onbekend)
4
Anchor
4
4
Resultaten literatuurstudie rivierprik.pdf :REFERENTIE OPZOEKEN WL | Delft report. T2033. 1996