Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

De presentaties van de TAM-TAM bijeenkomst die werd gehouden op woensdag 12 juni 2013 zijn beschikbaar via de website van de Deltares Software Dagen: http://www.deltaressoftwaredagen.nl/index.php/presentaties-2013