Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Sommige workflows hebben data nodig die het resultaat is van andere workflows. Dit worden ook wel afhankelijke workflows genoemd. Welke workflows van andere workflows afhankelijk zijn is te zien in het Topology scherm (zie bijvoorbeeld figuur WSS.1 bij Workflows starten: Standaard).

Wanneer een workflow gedraaid wordt die afhankelijk is van een andere workflow is het goed om te controleren of de data van die andere workflow beschikbaar is. Dit kan op verschillende manieren:

  • De andere workflow heeft net succesvol gedraaid, in dit geval kan er vanuit gegaan worden dat de relevante data beschikbaar is en hoeft dit niet extra gecontroleerd te worden
  • Door in het tabblad Interactive de cursor te plaatsen op de andere workflow (zie figuur CBD.1 hieronder), dit geeft informatie over de meest recentelijk succesvol uitgevoerde run. Let op: dit betreft alleen de meest recente run en het kan daarom best zijn dat er meer data beschikbaar is (van eerder uitgevoerde runs)!
  • Door met de Data Viewer een willekeurige dataset op te zoeken die berekend is door de andere workflow (zie figuur CBD.2, waar een willekeurige dataset wordt weergegeven die het resultaat is van de LHM workflow voor het referentie scenario). Deze optie geeft alle data weer die beschikbaar is.

Figuur CBD.1. Tooltip in tabblad Interactive.

Figuur CBD.2. Data Viewer met willekeurige combinatie van locatie (101) en parameter (Afvoer) voor de databron 'LSM en LSM Light - randvoorwaarden', gegenereerd door de workflow 'ZW_LHM_REF2015S0'

 

  • No labels