Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Sommige workflows hebben data nodig die het resultaat is van andere workflows. Dit worden ook wel afhankelijke workflows genoemd. Welke workflows van andere workflows afhankelijk zijn is te zien in het Topology scherm (zie bijvoorbeeld figuur WSS.1 bij Workflows starten: Standaard).

Wanneer een workflow gedraaid wordt die afhankelijk is van een andere workflow is het goed om te controleren of de data van die andere workflow beschikbaar is. Dit kan op verschillende manieren:

  • De andere workflow heeft net succesvol gedraaid, in dit geval kan er vanuit gegaan worden dat de relevante data beschikbaar is en hoeft dit niet extra gecontroleerd te worden.
  • Door in het tabblad Interactive de cursor te plaatsen op de andere workflow (zie figuur CBD.1 hieronder), dit geeft informatie over de meest recentelijk succesvol uitgevoerde run. Let op: dit betreft alleen de meest recente run en het kan daarom best zijn dat er meer data beschikbaar is (van eerder uitgevoerde runs)!
  • Door met de Data Viewer een willekeurige dataset op te zoeken die berekend is door de andere workflow (zie figuur CBD.2, waar een willekeurige dataset wordt weergegeven). Deze optie geeft alle data weer die beschikbaar is. Het is echter niet altijd direct duidelijk welke dataset bij welke workflow hoort, en daarom is dit te vinden in tabel CBD.1.

Wanneer de data niet beschikbaar is moet deze beschikbaar gemaakt worden. Dit kan uiteraard door de andere workflow eerst te draaien. Het is echter ook mogelijk dat dit eerder al gedaan is, maar dat de data van de workflow niet meer beschikbaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer dezelfde workflow voor een andere periode met een cold state gedraaid is en goedgekeurd is. Dit kan gecheckt, en veranderd, worden in het Management Modelruns scherm (zie Berekeningen beheren). Als hier geen succesvolle workflow te vinden is dan zal de workflow daadwerkelijk gedraaid moeten worden voordat de gewenste workflow gedraaid kan worden.

Figuur CBD.1. Tooltip in tabblad Interactive.

Figuur CBD.2. Data Viewer met willekeurige combinatie van locatie (101) en parameter (Afvoer) voor de databron 'LSM en LSM Light - randvoorwaarden', gegenereerd door de workflow 'ZW_LHM_REF2015S0'

 

Tabel CBD.1. Databronnen en workflows.

Databron in Data Viewer

Workflow in tabblad Interactive / Topology scherm

Zoetwater 

Mozart waterbalans - resultaten

LHM

LSM en LSM Light randvoorwaardenLHM

LSM Light - resultaten

LSM Light

LSM - resultatenLSM
BIVAS - randvoorwaardenexport BIVAS
Veiligheid 
Rijn / Maas 
RandvoorwaardenImporteer randvoorwaarden
Waqua resultatenRun PostProcessing WAQUA
HydraZoet resultatenRun HydraZoet
RMM 
RandvoorwaardenImporteer randvoorwaarden
Sobek resultatenRun SOBEK model for an update
Maximale waterstanden SobekRun SOBEK model for a forecast
HydraZoet resultatenRun HydraZoet
IJsselmeer / Markermeer 
HydraZoet resultatenRun HydraZoet
IJsselVecht delta 
RandvoorwaardenImporteer randvoorwaarden
Waqua resultatenRun WAQUA model for an update
Maximale waterstanden waquaRun PostProcessing WAQUA part 2
HydraZoet resultatenRun HydraZoet
  • No labels