(Illustraties uit het artikel in Geotechniek juli 2014. Onderzoek installatie en belasting van grondverdringende schroefpalen almere –Poort. Schokking en IJnsen (2014))

De deelnemende partijen in dit project zijn:

GeoConsult B.V., BAM Speciale Technieken, Fundex Companies, Van ’t Hek B.V., Volker Staal en Funderingen, en Deltares.

Wij richten ons op de "Validatie van prototype van het monitoringsysteem SBPmonitor voor de kwaliteitsbewaking van de installatie van grondverdringende schroefpalen".

Bij SBPmonitor, ontwikkeld door GeoConsult B.V., wordt een verband gelegd tussen de machine instellingen tijdens de installatie van de paal (penetratiesnelheid, pulldown kracht, draaimoment (koppel) en toerental) met de ter plaatse uitgevoerde sondering.
Met dit verband kan na de installatie van de volgende paal, op de nieuwe plek van die paal, een 'virtuele' sondering worden geleverd. In het project wordt deze aanpak van SBPmonitor gevalideerd door Deltares met data van werken van BAM Speciale Technieken, Fundex Companies, Van ’t Hek B.V. en Volker Staal en Funderingen.

In oktober 2017 is het analyseren en valideren van de algorithmes en relaties tussen machine- en sondeergegevens in SBPmonitor afgerond in een tussenrapportage en is de hoofdrapportage afgerond.

Beide worden nu door de partners doorgenomen. In mei 2018 zal in het consortium de eindpresentatie plaatsvinden.

Met de SBPMonitor wordt tijdens de ijkfase de verhouding tussen de conusweerstand en de actuele paalpuntspanning voor elke diepte vastgesteld. Met waarden voor de dynamische wrijving, de horizontale gronddruk en de genoemde verhouding conusweerstand - paalpuntspanning kan een simulatie van de sondering worden uitgevoerd. Onderstaand een figuur waarin de gegenereerde vooraf-sondering in rood is aangegeven. Meerdere iteraties zijn mogelijk om het resultaat te verbeteren.

 Het eindrapport van het onderzoek is op 8 juni 2018 verstuurd aan de partners.

 

 

  • No labels