Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit overzicht is opgenomen sinds NWM release 1.4.4.0. Onderstaand overzicht geeft per module de gebruikte software versies en modelschematisaties die als basis dienen voor het Nationaal Water Model Zoetwater. Voor toepassing van deze modules binnen de FEWS omgeving zijn enkele aanpassingen nodig. De (reken)modules worden daarom in een aparte NWM module-repository opgeslagen en beheert als onderdeel van het NWM-project. 

NWM onderdeel
Gebied

Model

Actuele release

(NWM 2.1.0.0 - april 2018)

Vigerent PvO
basisschematisatie
Software versiesoftware wijziging
tov vorige release
Schematisatie
Zoetwater
NederlandNDBSobek-RE (zout) 2.52.007neeNDB_1_1_0 (rev762)niet beschikbaar
NederlandLHM

NHI 3.3.1 (parallel rekenen) met de volgende componenten:

iMODFLOW_V4_2_METASWAP_SVN1233_X64R.exe

Mozart (Mozart_rev763.exe); 

DM (NwSim_rev842.exe)

jaLHM 3.3.1LHM 3.3.1 (okt 2017)
NederlandLHM pre- en postprocessor

Mozart pre processing meteo (meteo_rel_svn922_ifort12.exe;
Mozart pre processing overig (MozartIn_rev704.exe);

 DMBalansToolsDMMZpostAdapter (SVN Build 485)

Self-contained Python scripts NHI adapter/aansturing (rev949 NHI build)

ja--
NederlandLSMworkflow niet beschikbaar-workflow niet beschikbaar-
NederlandLSMLT

Sobek-River 2.13.002c;

delftflow 4.06.159;

SbkBatchAdapter 2.02.0048;

HisXmlConverter 1.00.0039

neeLSM Light 1.2.485LSM 1.0 (okt 2012)
NederlandLTMLT

Sobek-River 2.13.002c;

Delwaq 5.05.00.5471;

WQint 2.03.04

neeLTM-1.0.485niet beschikbaar
NederlandAgricomvervallen-vervallen-
FEWS
-Delft-FEWSFEWS 2016.02 (build 71502 (patched from 68073))ja--
-configuratie NWMSVN build 3346ja-NWM 2.1.0.0
-Modules NWMSVN build 485ja-NWM 2.1.0.0
-Open archief Geonetwork Vervallen---

-

PostgreSQLPostgreSQL 9.3ja--
-ActiveMQ5.14.5ja--
-MPICH2*1.4.1p1ja--

*MPI wordt gebruikt om het LHM parallel te kunnen draaien. Voor MPI is een aparte installer nodig die gedownload kan worden via http://www.mpich.org/static/downloads/1.4.1p1/mpich2-1.4.1p1-win-x86-64.msi.

De verschillende software versies die binnen het NWM gebruikt worden staan beschreven in onderstaande tabel.

 

 

 

 

 

 

  • No labels