Doel van het project:

Het doel van het project D-HYDRO GUI, Visualisatie & Cloud is om GUI essentiële componenten te ontwikkelen voor de modules van de D-HYDRO Suite 1D2D, nieuwe vormen van visualisatietechnieken te ontwikkelen voor de D-HYDRO Suite 1D2D simulatieresultaten én om een workflow te ontwikkelen waarmee D-HYDRO Suite 1D2D simulatieberekeningen tezamen met de juiste voor- en nabewerking “cloud ready” worden.

De GUI componenten die we in dit project willen ontwikkelen zijn de functies en interfacing scripts van de D-HYDRO Suite 1D2D modules. Dit betreft essentiële modules zoals D-Flow FM, D-Hydrology en D-RTC, die we via de grafische user-interface (GUI) van D-HYDRO Suite 1D2D voor de eindgebruiker toegankelijk maken.

De visualisatietechnieken die we in dit project willen ontwikkelen bestaan uit innovatieve visualisatietools waaronder 3D web visualisatie en mogelijke AR/VR weergave van modelresultaten van D-HYDRO Suite 1D2D. Daarnaast breiden we huidige visualisatie en inspectiefunctionaliteiten uit in de D-HYDRO Suite 1D2D GUI.

Met de ontwikkelingen rondom het “cloud ready” maken, verkennen we de essentiële bouwstenen om D-HYDRO Suite 1D2D technisch geschikt te maken voor Cloud simulaties. Figuur 1 toont 6 bouwstenen die noodzakelijk zijn voor een succesvolle inzet van D-HYDRO Suite 1D2D in een cloud omgeving. Voor elk van deze aspecten verkennen we de configuratieruimte voor optimale inzet van de simulatiesoftware. Dit vereist gedetailleerde analyse van het functioneren van D-HYDRO Suite 1D2D in een publieke cloud omgeving en een kader om zorgvuldig een afweging te maken tussen bijvoorbeeld kostenbeheersing versus performance.

Het projectwerkzaamheden zijn verdeel in 4 werkpakketten:

ConsortiumTussentijdse resultaten:

De werkzaamheden van de verschillende werkpakketten zijn in lopende in 2022. 

De resultaten van WP1 zijn ontsloten in de recente release van de D-HYDRO Suite 1D2D: zie hiervoor: https://www.deltares.nl/nl/software/d-hydro-suite-1d2d/


  • No labels