WP1 - D-HYDRO GUI

Opgeleverd:

  • D-HYDRO Suite 2022.02 1D2D release met functies en interfacing scripts voor het ontsluiten van de D-FLOW FM, D-HYDROLOGY en D-RTC modules in de GUI met GA-status.
  • D-HYDRO Suite 2023.02 1D2D release met GUI features vanuit de TKI D-HYDRO GUI, Visualisatie & Cloud community

WP2 - D-HYDRO Visuals

Opgeleverd:

WP3 - Cloud Computing

Opgeleverd:

  • Workflows voor 3 toepassingen: horizontale schaling met D-HYDRO modellen, toepassingen van spotpricing en gebruik maken van cloud instances voor gepartitioneerde modellen.
    • code: to be uploaded
    • presentatie: to be uploaded
  • Peer-reviewed publicatie: Hop, M.A., Linneman, R., Schnitzler, B., Bomers, A., Booij, M.J. (2023). Real time probabilistic inundation forecasts using a LSTM neural network (submitted).

WP4 - Pilots

Opgeleverd:

In afronding:

  • H2O artikel: D-HYDRO toepassing voor de Vlietpolder HKV, Hoogheemraadschap van Delfland   • No labels