Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hierbij kondigen we aan dat de volgende Delft-FEWS gebruikersdag op donderdag 10 juni 2010 zal worden gehouden. Vanwege het succesvolle concept zal ook dit jaar de dag weer gecombineerd zijn met de gebruikers van Hymos en Matroos. De dag wordt bij Deltares op het kantoor in Delft gehouden. Nadere berichtgeving over het programma volgt.

U kunt zich alvast opgeven via Lenie van der Poel. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Klaas-Jan van Heeringen

  • No labels