Ook dit jaar organiseert Deltares een bijeenkomst voor gebruikers van Delft-FEWS, HYMOS en MATROOS. Deze dag zal plaatsvinden op donderdag 10 juni bij Deltares, Rotterdamseweg 185 te Delft (www.deltares.nl)

Net als vorig jaar zijn op deze dag ook de gebruikers van MATROOS uitgenodigd. We zullen u informeren over onze visie op de mogelijke maar ook gewenste samenwerking. Initiatieven als Operatie Storm bieden mogelijk zelfs kansen voor u en uw organisatie. We zullen u laten zien dat - wat de verkiezingsuitslag op 9 juni ook zal worden - u met de huidige stand van de techniek al heel goed kunt samenwerken. SAMEN WERKEN hebben we dan ook als thema van de dag gekozen..

Uiteraard hebben we verder weer een aantal interessante presentaties van enthousiaste gebruikers en brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Delft-FEWS en HYMOS. Het middagprogramma voorziet in aparte sessies per gebruikersgroep. Zoals inmiddels gebruikelijk is, willen we ook graag uw mening horen.

Opgeven voor deze gebruikersdag kunt u via e-mail (Lenie.vanderPoel@deltares.nl).
Bij voldoende belangstelling organiseren we na afloop een lopend buffet. Wilt u zich hiervoor meteen opgeven bij uw aanmelding.

Wij zien u graag op 10 juni te Deltares in Delft!

  • No labels