Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File OGD stap 10, Sweco , eindrapport, def, zonder bijlage 2.pdf 3.75 MB Ulrich Förster 17-04-2023 09:49
 • No labels
 
PDF File 11207091-005-GEO-0003_v2.0-Onderzoek Geschiktheid Deltaklei i.h.k.v. demonstrproj BGD-Profielkuilen-voor publicatie.pdf 6.06 MB Ulrich Förster 18-01-2023 13:27
 • No labels
 
PDF File 11207091-005-GEO-0006_v2.0-Onderzoek Geschiktheid Deltaklei ihkv demonstratieproject Brede Groene Dijk, stap 2B-voor publicatie.pdf 55.30 MB Ulrich Förster 18-01-2023 13:25
 • No labels
 
PDF File 11207091-010-GEO-0002_v1.0-Onderzoek Geschiktheid Deltaklei i.h.k.v. demonstratieproject Brede Groene Dijk, stap 8-voor publicatie.pdf 7.99 MB Ulrich Förster 18-01-2023 13:23
 • No labels
 
PDF File Powerpoint expertsessie 6 OGD tbv stap 5 Tussenevaluatie.pdf 1.03 MB Ulrich Förster 21-10-2022 15:50
 • No labels
 
PDF File 2205AC_EN-def.pdf 389 kB Ulrich Förster 21-10-2022 15:42
 • No labels
 
PDF File 2208AF_EN.pdf 382 kB Ulrich Förster 21-10-2022 15:42
 • No labels
 
PDF File 79022-1 R77324 Geotechnisch laboratoriumonderzoek.pdf 4.49 MB Ulrich Förster 21-10-2022 15:41
 • No labels
 
PDF File 11207091-008-GEO-0004_v1.0-Onderzoek Geschiktheid Deltaklei in kader van demonstratieproject Brede Groene Dijk - Stap 6 en 7.pdf 2.48 MB Ulrich Förster 21-10-2022 15:37
 • No labels
 
PDF File 11207091-004-GEO-0006_v1.0-Onderzoek Geschiktheid Deltaklei in kader van demonstratieproject Brede Groene Dijk - Stap 2A.pdf 2.19 MB Ulrich Förster 21-10-2022 15:35
 • No labels
 
PDF File 11207091-005-GEO-0003_v1.1-Onderzoek Geschiktheid Deltaklei_profielkuilen - signed.pdf 6.25 MB Ulrich Förster 21-10-2022 15:31
 • No labels
 
PDF File 11207091-000-GEO-0001_Briefrapportage OGD stap 2a deel profielkuilonderzoek - ondertekend.pdf 3.10 MB Ulrich Förster 21-10-2022 15:29
 • No labels
 
PNG File image2022-4-3_18-1-49.png 178 kB Ulrich Förster 03-04-2022 18:01
 • No labels
   
PDF File Onderzoek Geschiktheid Deltaklei in kader van Brede Groene Dijk - Deltagootproeven.pdf 64.14 MB Ulrich Förster 03-04-2022 13:05
 • No labels
 
PDF File Onderzoek Geschiktheid Deltaklei in kader van BGD - OpenFoam berekeningen.pdf 2.99 MB Ulrich Förster 03-04-2022 00:52
 • No labels
 
PDF File Eindrapport - De Aanleg van een Proefdijk - 26 nov 2020.pdf 2.41 MB Ulrich Förster 03-04-2022 00:47
 • No labels
 
PDF File OGD-BGD stap 4 - Structuurvorming in klei van kleirijperij na versnelde seizoenen.pdf 6.04 MB Ulrich Förster 03-04-2022 00:46
 • No labels
 
PDF File 11207091-003-GEO-0002_v1.0-Onderzoek Geschiktheid Deltaklei - stap 1 Brononderzoek.pdf 3.17 MB Ulrich Förster 02-04-2022 23:09
 • No labels
 
Download All