Het beheren van berekeningen kan via het 'Management Modelruns' scherm. Het openen van dit scherm gaat via de knop 'Management Modelruns' , via het menu <Extra>, <Management Modelruns>, of via de shortcut <Ctrl+F>. In dit scherm wordt gebruik gemaakt van iconen. Deze iconen staan beschreven in tabel BB.1. Voor het monitoren van lopende berekeningen of berekeningen die in de wachtrij staan, wordt verwezen naar Systeembeheer.

In het Management Modelrunscherm zijn de volgende tabbladen beschikbaar:

Het filteren op iconen en workflows kan door het aanklikken van het gewenste filter object en een klik op de knop 'Filter met selectie'.

Meer informatie over Management Modelruns is te vinden in het hoofdstuk 'Forecast Manager' van de engelstalige Delft-FEWS gebruikershandleiding.

Tabel BB.1. Beschrijving van de iconen in het Management Modelrun scherm.

KolomIcoonBetekenis

Goedgekeurd

Actuele goedgekeurde berekening.

Goedgekeurde berekening.

 

Niet goedgekreurde berekening.

Succes

 

Succesvolle berekening.

Gedeeltelijk succesvolle berekening.

Gefaalde berekening.

Gebruikt

Koude start, geselecteerd door de gebruiker.

Warme start, geselecteerd door de gebruiker.

Koude start i.p.v warme start, aangezien de warme start niet gevonden is in de geselecteerde zoekperiode.

 

Standaard start, geen specifieke aanvullingen door de gebruiker.

Figuur BB.1. Management Modelruns met daarin het open tabblad 'overzicht voorspellingen'. 1. De tabbladen. 2. Het venster met alle gedraaide workflows. 3. De knoppen voor het goedkeuren en filteren van workflows. 4. Het scherm waarin goedgekeurde workflows terug te vinden zijn.