Gereedschapskist voor een adaptieve aanpak van provincies ten behoeve van de lange termijn drinkwatervoorziening

Op een slimme, adaptieve manier omgaan met een onzekere toekomst krijgt in verschillende beleidsvelden steeds meer aandacht, zowel nationaal als internationaal. De methode van knikpunten en adaptatiepaden is een specifieke uitwerking van een adaptieve aanpak, die eerder is toegepast op waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. In dit project is deze methode toegespitst op de drinkwatersector, waar provincies behoefte hebben aan een adaptieve aanpak ten behoeve van de lange termijn drinkwatervoorziening. Hiervoor is een gereedschapskist samengesteld bestaande uit zogenaamde ‘templates’, een rekentool, de ‘pathways generator’ een webpagina met theoretische en achtergrondinformatie (powerpoints, wetenschappelijke literatuur) en een overzicht van bestaande data en modellen. Met behulp van deze tools, technieken en denkstappen kunnen de provincies in principe zelf de eerste stappen zetten om de adaptieve aanpak ten behoeve van de lange termijn drinkwatervoorziening vorm te geven. De voorbeeldcasus Overijssel laat zien hoe deze tools, technieken en denkstappen samenhangen en kunnen worden toegepast in de opbouw van een adaptief plan.


Project in opdracht van het Interprovinciaal Overleg   

Gereedschapskist onderdelen

 

Links


Rapportage 

beschrijft de adaptieve aanpak, de gereeschapskist en de voorbeeldcasus Voorzieningengebied Overijssel en geeft aanbevelingen voor het toepassen van de methodiek.


3 workshop presentaties

geven proces weer dat doorlopen is met de Provincies.


Templates

helpen bij het nadenken over de verschillende  aspecten en onderdelen van de methodiek en deze expliciet te maken. De invuller wordt begeleid langs alle denkstappen die gemaakt moeten worden bij een adaptieve aanpak.


Rekentool 

helpt bij het maken van een eerste inschatting van het effect van een of meerdere maatregelen op het uitstel van het knikpunt. Het berekent op een simpele manier wanneer het knikpunt (drinkwateraanbod minder dan 120% van drinkwatervraag) wordt bereikt in het Global Economy, Regional Communities en trendscenario. Voorbeeldcasus

Ter illustratie van de adaptieve aanpak is de casus Voorzieningengebied Overijssel uitgewerkt. Resultaten zijn gepresenteerd in de rapportage in hoofdstuk 4.


Adaptation Pathway generator

is een eenvoudige software tool om op een interactieve manier mogelijke paden te verkennen en in te tekenen op een adaptatiepadenkaart. 


Voor meer informatie, neem contact op met Rutger van der Brugge of Sophie Vermooten

  • No labels