Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stowa en AgentschapNL hebben Deltares gevraagd om ontwerp en beheertools aan te reiken waarmee het aanwezige potentieel voor energiebesparing in de praktijk gerealiseerd kan worden. Eén van de onderdelen is een beknopte enquête onder waterschappen en gemeenten. De enquête heeft de volgende doelstellingen:

  1. Onderzoeken in hoeverre de CAPWAT aanbevelingen en richtlijnen al toegepast worden,
  2. Inventariseren welke initiatieven al lopen voor het verbeteren van de energie-efficiency van afvalwatertransport.
  3. Bewustwording vergroten over de realiseerbare efficiency-verbeteringen in het afvalwatertransport.

Mede namens Stowa en AgentschapNL heeft Deltares de afvalwater-wereld uitgenodigt om aan de enquête via Internet deel te nemen. Een besparing van 10-tallen procenten in pompenergie levert u niet alleen een kostenbesparing, maar bovendien een reductie van de CO2 footprint van uw organisatie. Tenslotte zal het nieuwe CAPWAT handboek leiden tot een meer robuust en betrouwbaar afvalwatertransport, waardoor ook de onderhoudskosten zullen afnemen. Deelname aan de enquête wordt daarom van harte aanbevolen.

De enquête bestaat uit drie onderdelen, te weten Ontwerp, Beheer en Omvang systemen/energiegebruik. De enquête kan door verschillende medewerkers met dezelfde inlogcode ingevuld worden. Het invullen kost ongeveer 10 à 15 minuten per onderdeel.

De Enquete is hier te vinden: http://afvalwaterenquete.deltares.nl

  • No labels