Child pages
 • Inleiding
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Voor onderzoek naar natuurontwikkelingsmogelijkheden en het beheer en onderhoud van het winterbed van rijkswateren zijn vanaf de late jaren 80 van de vorige eeuw een aantal keren verschillende classificaties van ecotopen opgesteld. De verschillende classificaties bemoeilijkte de onderlinge vergelijking van studies en projecten. Daarnaast was het steeds opnieuw opstellen van een classificatie een tijdrovende klus. Daarom is er een uniforme ecotopen classificatie methodiek ontwikkeld: de RijksWateren Ecotopen Stelsels (RWES). De RWES is zo opgezet dat het bruikbaar is voor verschillende toepassingen.

In eerste instantie zijn er voor verschillende rijkswateren afzonderlijke rapporten opgesteld:

 • Rivier-Ecotopen-Stelsel (RES
 • Meren-EcotopenStelsel (MES)
 • Benedenrivier-Ecotopen-Stelsel (BES)
 • Kanalen-Ecotopen-Stelsel (KES)
 • Zoute wateren-Ecotopen-Stelsel (ZES)

Tijdens het toepassen van de verschillende Ecotopen Stelsels bleek dat meer consistentie tussen de stelsels gewenst was, en dit resulteerde in onderstaande Ecotopen Stelsels:

Zie onderstaande figuur voor een schematische weergave van hoe de oude methodiek in een nieuwe is omgezet.

 

 

Figuur 1: Overzicht van de verschillende stelsels, wanneer de rapporten zijn uitgekomen en hoe ze zich tot elkaar verhouden (overgenomen van Willems et al. (2007)).

 

Doel van de wiki

Het doel van deze wiki is om de inhoud van de rapporten van zoete en brakke Ecotopen Stelsels op een toegankelijke en overzichtelijke manier weer te geven, de documentatie en andere relevante bestanden centraal beschikbaar te stellen, veranderingen in de inhoud van de Ecotopen Stelsels vast te leggen en te communiceren en een platform te bieden voor vraag en antwoord met betrekking tot de zoete en brakke Ecotopen Stelsels.  

De wiki is als volgt in gedeeld:

 • Een pagina met definities van veelgebruikte termen (naar pagina)
 • Een sectie waarin de verschillende ecotopen staan uitgelegd (naar sectie)
 • Een sectie met uitleg over hoe er gekarteerd wordt, informatie over de Ecotoop karteringen (Ecotopencycli) tot nu toe en aanvraag van de bestanden van Ecotoopcycli (naar sectie)
 • Een pagina met daarop de verschillende projecten die gebruik gemaakt hebben van de Ecotopencycli (naar pagina)
 • Een pagina met informatie over wat voor vragen beantwoord kunnen worden met de Ecotopencycli en waarom wel/niet (naar pagina)
 • Een pagina met FAQs (naar pagina)

Literatuur

RES: Rademakers, J.G.M. en H.P. Wolfert (1994): "Het Rivier-Ecotopen-Stelsel: Een indeling van ecologisch relevante ruimtelijke eenheden ten behoeve an ontwerp- en beleidsstudies in het buitendijkse rivierengebied", Publicaties Ecologisch herstel van Rijn en Maas nr 61-1994, RIZA, Lelystad. (download .pdf

MES: Meulen, Y.A.M. van der (1997): "Het Meren-Ecotopen-Stelsel: Een ecotopenstelsel voor de meren van het IJsselmeergebied en het Volkerak-Zoommeer", RIZA nota 97.076, Lelystad. (download .pdf

BES: Maas, G.J. (1998): "Herziening van de ecotopenindeling Biesbosch-Voordelta en afstemming met het Rivier-Ecotopen-Stelsel en de voorlopige indeling voor de zoute delta", DLO-Staring Centrum, Wageningen. ( download .pdf)

KES: Peters, J.S. (1999): "Kanalen-Ecotopen-Stelsel: een ecotopenstelsel voor zoete en brakke scheepvaartkanalen", RIZA rapport 99.019, Lelystad. (download .pdf)

ZES: Bouma, H., D.J. de Jong, F. Twisk en K. Wolfstein (2005): "Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1): Voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakken rijkswateren", RIKZ rapport 2005.024, Middelburg. (download .pdf

RWES-aquatisch: Molen, D.T. van der, H.P.A. Aarts, J.J.G.M. Backx, E.F.M. Geilen en M. Platteeuw (2000): "Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels: Aquatisch", RIZA rapport 2000.038, Lelystad. (download .pdf)

RWES-oevers: Lorenz, C. (2001): "Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels: Oevers", RIZA rapport 2001.xxx. Uitgevoerd door Witteveen + Bos. (download .pdf)

RWES-terrestrisch: Willems, D., J. Bergwerff en N. Geilen (2007): "Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels: Terrestrisch", RIZA rapport 2007.030, Lelystad. (download .pdf)
Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":110461675}