Deze studie gaat over de wenselijkheid van een industrie-eiland als oplossing voor milieuproblemen op land. De studie werd uitgevoerd voor de Minister van Verkeer en Waterstaat om een standpunt te bepalen over een industrie-eiland in zee. Eerder was een rapport verschenen van de North Sea Island Group, een groep van verschillende sectoren uit het bedrijfsleven, over het realiseren van een kunstmatig eiland ten behoeve van industriële activiteiten.

De studie vergelijkt een eiland met het vasteland. Voor de eilandoptie werd uitgegaan van een eiland 40 km voor de kust bij Hoek van Holland, met als extra vergelijk een eiland voor de kust bij Walcheren en Ameland. Voor de eilandoptie werd uitgegaan van de Maasvlakte, met als extra vergelijk diverse industrieterreinen in Nederland en de havens Le Havre in Frankrijk en Wilhelmshaven in Duitsland.

Bij het ontwerp van het eiland is uitgegaan van een geïntegreerd systeem van transport, opslag, overslag en productie. Het eiland kreeg een oppervlakte van 2000 ha, waarvan 1450 ha voor industrie. De kosten bedroegen €160 per vierkante meter droog terrein voor een eiland bij Hoek van Holland. De bouw van een eiland bleek technisch en juridisch haalbaar te zijn.

De productiekosten op een eiland zijn hoger vanwege de hoge bouwkosten van een eiland, de hogere arbeidskosten en de transportkosten van goederen en personeel. De investerings-en exploitatiekosten zijn 50% hoger dan op land. Overigens bleek er op land geen gebrek te zijn aan terrein voor industrie, energie en afvalverwerking.

De hamvraag is of een eiland als gebied voor industrie voor het milieu te prefereren is boven beschikbare locaties op het vasteland. Een eiland vermindert inderdaad de milieuproblemen op korte afstand (4 tot 10 km). De ligging op zee zorgt ook voor de betere verspreiding van afvalwarmte door koelwater en een verbetering van de luchtkwaliteit op land. Voor de waterkwaliteit maakt een eiland geen verschil omdat de totale omvang van de verontreiniging niet verandert. Energieopwekking op een eiland lijkt op zich geen voordeel te hebben.

De conclusie van de studie is dat de bouw van een industrie-eiland niet wenselijk is. Het is echter niet ondenkbaar voor specifieke activiteiten met hoge risico's voor de bevolking, met weinig werknemers en waarvoor de hoge kosten van het aanleggen van een eiland draagbaar zijn.


Meta Info
Links


  • No labels