Het doel van plan Waterman is de veiligheid voor het achterland te waarborgen door de historische kustlijn bij Delfland te herstellen. Dit biedt tevens kansen voor verschillende nieuwe functies.
Dit plan werkt volgens het principe 'bouwen met de natuur' d.w.z. met kennis over geomorfologie zoeken naar mogelijkheden voor kustuitbreiding met zand, stranden en duinen en zo min mogelijk harde elementen. Het plan omvat een zeewaartse uitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen, van 21 km lang en 1-2,5 km breed. De landaanwinning van ca. 3000 ha vergt 360 miljoen m3 zand.

In 2003 werd in de Tweede Kamer de motie Geluk aangenomen voor het verkennen van de haalbaarheid van de kustuitbreiding. De aanleg bleek financieel haalbaar door het uitgeven van bouwgrond voor woningbouw (20.000 woningen); daarmee konden de blauwe en groene functies betaald worden. Dit concurreerde echter met de geplande woningbouw elders in de provincie zodat er geen draagvlak voor was. In een vervolgstudie is gekeken naar het gebruik als recreatiegebied, iets waar groot tekort aan is in de zuidvleugel van de Randstad. Het aanleggen van recreatieterrein middels landaanwinning is veel duurder dan alternatieven in het achterland.

De focus ligt nu op een geleidelijke kustuitbreiding bij Delfland met behulp van de zg. Zandmotor (zie factsheet 1.2.1.0 Zandmotor Delfland).

 
  • No labels