Ter ere van het 400-jarig bestaan van de Zijpe- en Hazepolder werd een ontwerpwedstijd gehouden voor de toekomstige kustzone van de Kop van N-Holland anno 2015-2025.

Not afraid of Red, Yellow and Blue won de publieksprijs met het idee van een substantiële uitbouw van de kuststrook. Dat kan door een systeem van pieren, kribben en een stuifdijk.
Achter de stuifdijk ontstaat een lagune-achtig ecosysteem. Een uitgebreid stelsel van schorren, slikken, geulen, zandplaten en nieuwe duinen zal naar verwachting natuur opleveren. Door wind en waterstromingen ontstaan verstuiving en verzanding. De stuifdijk zal de strandfunctie van de huidige kust geleidelijk aan overnemen. Het geheel vervangt, naar verwachting, de steeds terugkerende zandsuppleties langs dit deel van de kust.
Daarnaast voorziet het plan in de aanleg van een zeejachthaven en in de aanleg van een vaarverbinding met het binnenland. De ideeën zijn in 2003 verder vormgegeven door de Nederlandse ZeejachthavenOntwikkelingsmaatschappij (NZO) en de Grontmij in het plan Marina Petten.

 
Meta Info
Status / Fase Idee
Startjaar 1997
Initiatiefnemers Grontmij
Thema Landaanwinning
Kustdeel NoordHollandseKust
Gebied Petten -Den helder
Tijdshorizon geen
Kosten (Euro) onbekend
Onderhoud (Euro/j) onbekend
Links
  • www.kustvisie.nl
  • No labels