Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Nederland heeft gelijktijdig te maken met de gevolgen van een stijgende zeespiegel en dalende bodem (door gaswinning). Wetenschappers van de Universiteit van Utrecht hebben een manier bedacht om de gevolgen hiervan te beperken.

Het idee focust zich op de ophoging van de Nederlandse bodem. Dit wordt bereikt door een chemische reactie te veroorzaken. Tijdens dit proces wordt zwavelzuur via een pijp op één meter diepte geïnjecteerd in kalksteen. Zodra dit zuur in contact komt met kalksteen ontstaat er een chemische reactie waarbij gips ontstaat. Dit gips heeft tweemaal zoveel volume als kalksteen en als gevolg hiervan wordt de bodem omhooggeduwd.

In 1998 is er op kleine schaal een succesvolle proef geweest, waarbij een stuk grond met een oppervlakte van 10 bij 20 meter met 1 millimeter werd verhoogd. Indien deze techniek op grotere schaal zou worden toegepast, zou Nederland beter beschermd kunnen worden tegen het stijgende zeewater. In dit verband wordt nagedacht over het creëren van een reeks Waddeneilanden voor de kust van Noord- en Zuid-Holland. Deze eilanden zouden een golf brekende functie kunnen hebben en tevens gebruikt kunnen worden voor andere functionele doeleinden, zoals bijvoorbeeld een luchthaven op zee.  

De bedenkers van dit idee zijn van mening dat het plan, naast bescherming tegen een stijgende zeespiegel, tevens voorziet in het milieuvriendelijk lozen van afvalzuren met zware metalen.Meta Info

Status / Fase

Idee/Experiment

Startjaar

1998

Initiatiefnemers

Utrecht University

Thema

Bodemverhoging

Kustdeel

Noordzeekust en Laag Nederland

Gebied

-

Tijdshorizon

-

Kosten (Euro)

onbekend

Onderhoud (Euro/j)

onbekend

  • No labels