Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op verschillende Duitse kweldereilandjes zoals Nordstrandischmoor zijn de boerderijen en woningen gebouwd op verhoogde terpen. De kweldereilandjes beschikken niet over een vorm van kustverdediging, waardoor alleen de terpen bescherming bieden tegen overstromingen vanuit de Waddenzee. Dergelijke overstromingen (landunter’s) vinden plaats met een frequentie van zeker 40 stuks per jaar. Als gevolg van de stijgende zeespiegel bieden de huidige terpen steeds minder bescherming. In dit verband is er besloten om de bestaande terpen verder op te hogen door middel van zeeklei, zand en graszoden. Op deze manier blijven boerderijen ook in de toekomst bij een stijgende zeespiegel een veilig toevluchtsoord. Naast het verhogen van terpen wordt er in het gebied ook geëxperimenteerd met het verhogen van het overige land door gebruik te maken van de neerslaande sedimenten in het zeewater bij een stormvloed.           

 
Meta Info

Status / Fase

Gerealiseerd Plan

Startjaar

2019

Initiatiefnemers

Deelstaat Schleswig-Holstein

Thema

Ophogen

Kustdeel

Duitse Waddenkust

Gebied

Nordstrand

Tijdshorizon

geen

Kosten (Euro)

ca. 4 miljoen per terp

Onderhoud (Euro/j)

onbekend

  • No labels