In 2003 gaven metingen aan dat er met zwaardere golven rekening moet worden gehouden bij het bepalen of een zeewering/duin veilig is. Met die nieuwe inzichten werden er langs de kust zogenaamde 'zwakke schakels' geïdentificeerd. Voor elk van deze zwakke schakels zijn plannen gemaakt voor verbetering, zodat de kust de komende 50 jaar blijft voldoen aan de eisen van kustveiligheid. De plannen worden grotendeels gefinancierd door het Rijk (het Hoogwaterbeschermings-programma en volgens de Wet op de Waterkering).

Er zijn acht zwakke schakels met de status 'prioritair' waar de versterking van de zeewering hand in hand gaat met maatregelen die de natuur, het landschap, economische functies en/of de recreatie ten goede komen. Het gaat om:  
_Kop van Noord-Holland_: een zeewaartse versterking met zand, met ruimte voor natuur, landschap en recreatie.
_Hondsbossche en Pettemer zeewering_ waar de definitieve oplossing nog in de regio besproken wordt.
_Noordwijk:_ een zeewaartse 'dijk in duin'-oplossing, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor een toekomstige kwaliteitsimpuls van de boulevard. Reeds in uitvoering.
_Scheveningen:_ zeewaartse versterking met een harde constructie én extra zand in combinatie met een architectonisch plan voor de boulevard.
_Delflandse kust:_ zeewaartse versterking met zand, met ruimte voor natuur, landschap en recreatie.
_Flaauwe Werk:_ landwaarts verhogen en versterken van de huidige zeedijk, met enkele recreatieve voorzieningen. Reeds in uitvoering.
_Zuidwest Walcheren:_ landwaartse duinverbreding bij het Westduin-Nollegebied in combinatie met zeewaartse versterking bij de Westkapelse zeedijk. Tevens een ruimtelijke kwaliteitsimpuls van het achterland;
_West Zeeuwsch-Vlaanderen:_ landwaartse duinverbreding in combinatie met zeewaartse versterking bij Cadzand en Breskens. Tevens grootschalige nieuwe natuur en recreatieve ontwikkeling.

Na aanpak van de zwakke schakels is de sterkte van de kust overal berekend op het weerstaan van golven en stromingen die de komende 50 jaar verwacht kunnen worden bij een zeespiegelstijging van 20 cm/eeuw.


  • No labels