Unknown macro: {hidden}

Instructions: REPLACE IMAGE LINK BELOW WITH LINK TO YOUR IMAGE


De toekomstvisie op de kust in west Zeeuwsch-Vlaanderen ('Kust in Kleuren') wil natuur en landschap beter beleefbaar maken en meer ruimte bieden aan recreatieve groei. In de Cletemspolder werd daarom begin 2000 een nieuw duingebied met machines aangelegd, landwaarts van de bestaande duinen. Behalve duinen zijn er graslanden, kleine waterpartijen en enkele bossages aangelegd. In een deel van het gebied voert recreatief medegebruik de hoofdtoon, terwijl een ander deel meer natuurwaarden in zich draagt.

De Groese Duintjes was tot 1988 eigenlijk een inlaag, die bij hoge vloeden soms overspoeld werd met zeewater. Bij de dijkverzwaring zijn de dijken geheel vernieuwd en binnendijkse duintjes opgespoten.

Meta Info

Status / Fase

Gerealiseerd

Startjaar

2000

Initiatiefnemers

Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje, RECRON, Dienst Landelijk Gebied, Gemeente Oostburg

Thema

Habitats creëren

Kustdeel

ZeeuwseKust

Gebied

West Zeeuws Vlaanderen

Tijdshorizon

geen

Kosten (Euro)

onbekend

Onderhoud (Euro/j)

onbekend

Links
Unknown macro: {hidden}

Instructions: SET YOUR OWN LINKS BETWEEN THE [], DELETE NON USED LINES