Het plan probeert een zodanige wijziging aan te brengen in de loop van de benedenrivieren dat de hoeveelheid zoet water wordt verhoogd. Dit plan beoogd de Zuid-Hollandse eilanden tussen Nieuwe Waterweg en Haringvliet door middel van dammen met elkaar te verbinden en de Hollandse IJssel af te dammen. Hierbij gaat het om de eilanden Rozenburg, IJsselmonde, Voorne en Putten, Hoeksche Waard en Dordrecht met een ringdijk te omgeven.

Tot het zgn. vijfeilandplan zullen dus gerekend worden te behooren de volgende werken gelegen in de provincie Zuid Holland:

  • de dijkverzwaring van den ringdijk rond de vijf eilanden, met de afdammingen, sluizen, het Koedoodkanaal en andere werken;
  • dedijksverzwaring ten noorden van de Waterweg, Nieuwe Maas en Lek zoomede de afdamming van den HollandseIJssel.
  • de dijkverzwaring langs de Alblasserwaard met de verlegging van de Beneden MerwedeMeta Info
Status / Fase Idee
Startjaar 1942
Initiatiefnemers J. v. Veen, H.A. Lanting
Thema Verbeteren waterkwaliteit
Kustdeel Noordzeekust
Gebied Zuid-Holland
Tijdshorizon onbekend
Kosten (Euro) 110 miljoen gulden
Onderhoud (Euro/j) onbekend


  • No labels