Toelichting LHM: waterloop, fungeert als bergings- en doorvoercomponent in het LHM model.  Ten behoeve van waterkwaliteit modelling is een onderscheid nodig tussen doorgaand water (weinig retentie) en haarvaten (veel retentie)

DAMO 2.2 objecten voor generatie van NHI schematisaties

Tabel met minimaal vereiste attributen voor HyDAMO DAMO 2.2


Naam attributeBronVereist voor HyDAMOToelichting LHM
globalIdIMWA GeoObjectja
nen3610id
ja
objectIdDAMOja
categorieOpperwaterlichaamDAMOja
ruwheidHoogDAMOja
ruwheidLaagDAMOja
typeRuwheidDAMOja
shapeDAMOja
breedteDAMOgewenst voor LHMtbv specificatie weerstand gebaseerde koppelingen (Manning/Chèzy achtig)
krwStromendIDDAMOgewenst voor LHM

gewenst ivm KRW lichaam identificatie

oppervlakteWaterlichaamIDDAMOgewenst voor LHMgewenst ivm koppeling KRW lichaam identificatie (KRW stilstaand water)
soortOppwaterkwantiteitDAMOgewenst voor LHMgewenste indicatie om mogelijk te lumped vs. handhaven als doorgaand water. Hoofdwaterloop, kanaal of boezem zullen worden geinterpreteerd als doorgaand water, terwijl wegsloot en vijver worden geinterpreteerd als haarvat
oppwaterVolgnummerDAMOgewenst voor LHMIndien beschikbaar wordt dit mogelijk gebruikt om de mate van lumpen te bepalen. Bij elke splitsing wordt het volgnummer van de twee bovenstroomse takken opgehoogd.
persistentieDAMOgewenst voor LHMgewenste indicatie omdat droogval invloed heeft op modelconceptualisatie. Indien deze informatie beschikbaar is kan de modelbouwer verifieren of eventuele droogval in het model overeenkomt met het verwachtte gedrag
hydroObjectGroeperingIDDAMOgewenst voor LHMgewenste indicatie ivm doorvertaling naar categorien verdringingsreeks  • No labels