Toelichting LHM: tbv bepaling doorvoer capaciteit kunstwerk

DAMO 2.2 objecten voor generatie van NHI schematisaties

Tabel met minimaal vereiste attributen voor HyDAMO DAMO 2.2

Naam attributeBronVereist voor HyDAMOToelichting LHM
globalIdIMWA GeoObjectja
nen3610id
ja
objectIdDAMOja
afvoercoefficientDAMOja
hoogsteDoorstroomBreedteDAMOja
hoogsteDoorstroomHoogteDAMOja
laagsteDoorstroomBreedteDAMOja
laagsteDoorstroomHoogteDAMOja
vormOpeningDAMOja


stuwIDDAMOgewenst voor LHMindien de kunstwerkopening bij een stuw hoort kan hier aangegeven worden welke stuw dit betreft (globalid van de stuw)
regelMiddelIDDAMOgewenst voor LHMindien de kunstwerkopening bij ee regelmiddel (bv. een gemaal of duikersifonhevel, niet zijnde een stuw) hoort kan hier aangegeevn worden welk regelmiddel dit betreft (globalid van het regelmiddel)  • No labels