Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om te kunnen rekenen met domeindecompositie is er een aanpassing nodig van de property key “npks” in de workflows. Deze key kan door middel van het topology script, deze staat beschreven in sectie "Topology", worden aangepast. Deze key wordt in andere delen van de configuratie gebruikt om het LHM zowel in de preprocessing, het draaien van het model, als in de postprocessing, in te stellen met het gewenste aantal rekenkernen. Enkel de csv-file dient aangepast te worden indien er met een bepaald aantal cores gedraaid wenst te worden. Default = 1 rekenkern. De property key wordt aangeroepen in:

  • aansturing NHI-Go script
  • preprocessing (klaarzetten model)
  • afleiden states na model run
  • aggregatietools (nabewerking)
  • No labels