Alle data is opgeslagen op een centrale server bij SSC Campus die op twee manieren bereikt kan worden:

 

-    Vanuit een werkruimte op de netwerk share:

 

\\int.ssc-campus.nl\mp\data

 

(een netwerk share kan aan een drive worden gekoppeld, bijvoorbeeld aan de z-drive, met het commando vanuit een DOS-box:

 

net use z: \\int.ssc-campus.nl\mp\data

 

-    Vanuit ‘Bestanden beheren’:

 

 

 

 De resultaten van het Nationaal Water Model staan in een vaste folder-structuur. De structuur binnen deze folder is hieronder weergegeven: 

 • Deltamodel
  • Archief
   • ZW
    • NDB             (alles wat naar de folder Sobek_ndb\work\ wordt weggeschreven)
    • LHM             (alles wat naar de folder NHI\postprocessing\archive wordt weggeschreven)
    • LSM_LT       (alles wat in de folder LSMLt1_2.Lit\WORK\ wordt weggeschreven)

NB. De folders 'VE_*', 'QH_relaties', 'Hydrazoet', 'Deltaportaal' en 'Archief\DP*' bevatten de resultaten van het oude Deltamodel. Deze bestanden zijn bedoeld voor expert gebruik en worden hier niet toegelicht.

 De omvang van de files total is ongeveer 1,2 TB (obv release 1.4):

 no filessize (MB)total 100 yrunit
LHM808808637,5625GB
LSM_LT808385303,7890625GB
LTM_LT404653257,6289063GB
NDB4045722,48828125GB
 totaal  1221,46875GB
 • No labels