Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nadat een workflow gedraaid heeft kan via de gridweergave dynamische rasterinformatie worden getoond. Hieronder vallen bijvoorbeeld WAQUA grids en LHM resultaten. Ook tijdreeksen kunnen op deze manier ruimtelijk worden getoond. Hierbij krijgen gebieden of puntlocaties een kleur op basis van gemodelleerde of gemeten waardes. 

  1. Start de gridweergave door op de bijbehorende knop in de buttonbar te klikken . Andere mogelijkheden om de gridweergave te starten zijn via het menu <Extra>, <Gridweergave>, of via de shortcut <Ctrl+G>.
  2. Selecteer voorgedefinieerde data aan de hand van de filters in de folders.

Figuur G.1 laat de gridweergave zien van de maximale waterstanden van het referentie scenario voor het Rijn gebied van het onderdeel Veiligheid.

Meer informatie over de gridweergave is te vinden in het hoofdstuk Spatial Display van de engelstalige Delft-FEWS gebruikershandleiding.

 

Figuur G.1. Gridweergave in het NWM: 1. Gridweergavescherm en 2. Het selecteren van de gewenste data.

Bij weergave van grids voor het onderdeel Zoetwater moet gelet worden op een onderscheid tussen twee datasets (zie ook figuur G.2):

  • LHM randvoorwaarden (benodigde invoer voor LHM workflow, wordt wegens grote belasting op het geheugen slechts een paar dagen bewaard en alleen het jaar van de laatst goedgekeurde losse workflow is zichtbaar [het goedkeuren van workflows wordt beschreven bij Berekeningen beheren])
  • LHM resultaten (Metaswap en Modflow uitvoer, wordt lang bewaard en alle jaren die behoren bij een langjarige berekening zijn zichtbaar)

Figuur G.2. Gridweergave in het NWM voor het onderdeel Zoetwater, met onderscheid tussen LHM randvoorwaarden en LHM resultaten.

  • No labels