Sinds het afronden van het promotie-onderzoek van Suzanne van Eekelen loopt het onderzoek voor paalmatrassen door. Zo wordt er gewerkt aan vragen als:

  • Hoe verandert die krachtsverdeling in de loop van de jaren?
  • Wat is de invloed van een hoge grondwaterstand of extreme regen?
  • Hoe te ontwerpen met andere bouwmaterialen?

Hiervoor zullen twee meetprogramma's nog jaren doorlopen, namelijk die in de A12 op- en afrit bij Woerden en die onder het spoor bij het station Houten. Daarnaast zal er een nieuwe serie laboratorium proeven worden uitgevoerd.


 

 

 

 Drukopnemers in woerden

Proevenserie paalmatrassen 
in laboratorium Deltares

  • No labels