MPiledRoad is een M-Serie-programma waarmee een paalmatras kan worden ontworpen. Voor het ontwerp van de palen roept MPiledRoad het programma MFoundation aan. Voor het ontwerp van de gewapende granulaatmatras wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse CUR226 (versie 2010).


 

De huidige ß-versie van MPiledRoad is gratis te verkrijgen via een email naar "Sales and Distribution Department" at Deltares: sales@deltaressystems.nl

 

The English version: Piled Embankments

  • No labels