Het promotie-onderzoek van Suzanne van Eekelen is beschreven in haar proefschrift: S.J.M. van Eekelen, 2015. Basal Reinforced Piled Embankments, proefschrift TU Delft, ISBN 978-94-6203-826-4 (electronische versie) of gedrukt: ISBN 978-94-6203-825-7 (gratis hier te bestellen).

Een samenvatting van het promotie-onderzoek van Suzanne van Eekelen over paalmatrassen vindt u hier: 

In het proefschrift zijn de volgende journal papers opgenomen:

Het Concentric Arches model, zoals beschreven in het proefschrift van Van Eekelen en in Van Eekelen et al., 2013. Het plaatje visualiseert een wiskundig model waarmee de geokunststof wapening van een paalmatras kan worden ontworpen. Het model is opgenomen in de CUR226 ontwerprichtlijn voor paalmatrassen (2015) welke downloadbaar zal zijn op www.sbrcurnet.nl.

 

 

  • No labels