Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sinds het afronden van het promotie-onderzoek van Suzanne van Eekelen loopt het onderzoek voor paalmatrassen door. Zo wordt er gewerkt aan vragen als:

  • Hoe verandert die krachtsverdeling in
Verandert de krachtsverdeling in een matras in
  • de loop van de jaren?
Hoeveel vervormt een paalmatras? Hoe worden de palen belast in de loop van de jaren? Dit wordt allemaal gemeten in een aantal veeljarige meetprogramma’s: 

Metingen bij Woerden: drukopnemers op ronde paaldeksels

  • Spoorlijn in Houten
  • Woerden (A12 aansluiting op N204)
  • Kyotoweg.

Wat is het verschil tussen 1 of 2 lagen geokunststof wapening? Hoeveel maakt het uit of er met granulaat of zand wordt gebouwd? Hoeveel invloed heeft de ondergrond? Het laboratorium van Deltares onderzoekt dit met een proevenserie.

Suzanne van Eekelen analyseert de resultaten van deze onderzoeken in een promotiestudie

 

  • Wat is de invloed van een hoge grondwaterstand of extreme regen?
  • Hoe te ontwerpen met andere bouwmaterialen?

Hiervoor zullen twee meetprogramma's nog jaren doorlopen, namelijk die in de A12 op- en afrit bij Woerden en die onder het spoor bij het station Houten. Daarnaast zal er een nieuwe serie laboratorium proeven worden uitgevoerd.


 

De CUR werkgroep ‘Ontwerprichtlijn paalmatrassen’ volgt het nationale en internationale onderzoek en zal binnen een aantal jaren een verder aangescherpte ontwerprichtlijn uitbrengen.

 

 

 Drukopnemers in woerden

Proevenserie paalmatrassen 
in laboratorium Deltares