Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Meer informatie over de data viewer is te vinden in het hoofdstuk Data Display and Data Editor van de engelstalige Delft-FEWS gebruikershandleiding.

Figuur DV.1. Data viewer functionaliteiten: 1. Selecteren van de data in het 'Data Viewer' tabblad. 2. Het bekijken van de data. 3. De knop om de data in tabel vorm weer te geven. 4. Het exporteren van (geselecteerde) tijdreeksen. 

NB: als het tabblad 'Tijdreeksen bekijken' leeg/blanco blijft, controleer of het slotje Image Added (bovenin de werkbalk) niet vergrendeld is. Klik in dit geval op het slotje om deze te ontgrendelen Image Added.