Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Resultaten van een gedraaide workflow bekijken als tijdreeks of tabel kan via de 'Data Viewer' (figuur DV.1).

  1. Selecteer de databron, locatie en de parameter.
  2. Klik op de knop 'Tijdreeksen bekijken' om een tijdreeks weer te geven.
    In de grafiek kan uit- en ingezoomd worden door met de muis een selectie te trekken of door aan het wieltje van de muis te draaien.
    Andere mogelijkheden om een grafiek op te starten zijn via het menu <Extra>, <Tijdreeksen bekijken>, of via de shortcut <Ctrl+D>.
  3. Voor weergave in tabelvorm klik op de knop 'Tabel' of gebruik de shortcut <F7>. 
  4. Het op de eigen computer opslaan van specifieke tijdreeksen kan door een selectie te maken van de tabeldata, op de rechtermuisknop te klikken, en 'Bewaar als..' te kiezen. 

De resultaten komen terecht op de local client. 

Meer informatie over de data viewer is te vinden in het hoofdstuk Data Display and Data Editor van de engelstalige Delft-FEWS gebruikershandleiding.

Figuur DV.1. Data viewer functionaliteiten: 1. Selecteren van de data in het 'Data Viewer' tabblad. 2. Het bekijken van de data. 3. De knop om de data in tabel vorm weer te geven. 4. Het exporteren van (geselecteerde) tijdreeksen.

  • No labels