Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ontwerpen met water is al jaren zeer populair. Het ie vaak een (waterhuishoudkundig) noodzakelijk element, het kan bijdragen aan het versterken van de identiteit van een gebied, en water kan vaak op veel verschillende manieren worden ingepast. Een ideaal ontwerp element.

Maar het is niet altijd eenvoudig water zodanig in het ontwerp te verwerken dat zowel de ruimtelijke kwaliteiten als de waterhuishoudkundige optimaal worden gecombineerd. Voorbeelden van 'uit balans' situaties zijn het zogenaamde ‘makelaarswater’ (geïsoleerde waterpartijen die door hun geringe maximale waterstandvariatie hydrologisch gezien als verhard gebied fungeren) en ‘excuuslandschappen’ met verhoogde elementen als vermeende invulling van de tweede laag in de meerlaagse veiligheid zonder dat deze ook bijvoorbeeld door een risico analyse is vastgesteld.

In een zoektocht naar handreikingen voor goed gebalanceerde ontwerpen wordt al jaren onderzoek gedaan naar het integreren van de ruimtelijke ontwerp lijn en die van het waterbeheer. Tot op heden is het echter niet gelukt de workflow van de ontwerper en die van de watersysteem specialist daadwerkelijk te integreren. Voornamelijk omdat de tools die een dergelijke integratie praktisch moeten maken, nog niet voorhanden waren. Met de ontwikkeling van hoge resolutie modellen voor het berekenen van de waterbeweging komt daar verandering in. Met model instrumenten als 3Di Waterbeheer is het mogelijk waterstromen op stoeptegel niveau door te rekenen en dus ook de effectiviteit van relatief kleine, gedetailleerde aanpassingen aan de buitenruimte.

Het doel van Tekenen en Rekenen is nu de ontwerp workflows van landschapsarchitecten en stedenbouwers in kaart te brengen in een poging deze deels te integreren met die van de watersysteem specialist die berekeningen doet op het gebied van waterhuishoudkundige effectiviteit. Deze integratie moet gepaard gaan aan de ontwikkeling van een ICT koppeling tussen ruimtelijke ontwerpsoftware en hydrodynamische modellen.

 

Tip
titleWelcome to your new space!

Confluence spaces are great for sharing content and news with your team. This is your home page. Right now it shows recent space activity, but you can customize this page in anyway you like.

Complete these tasks to get started

  •  Edit this home page - Click Edit in the top right of this screen to customize your Space home page
  •  Create your first page - Click the Create button in the header to get started
  •  Brand your Space - Click Configure Sidebar in the left panel to update space details and logo
  •  Set permissions - Click Space Tools in the left sidebar to update permissions and give others access

 

Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate