Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste activiteiten met horende verantwoordelijke binnen Deltares en IenW weergegeven.

CodeActiviteitDeltaresIenW
 ProjectleiderMarga Rommel
1Toegesneden specialistische advisering RWSMarcel TaalMarga Rommel
1AActualiseren hypothesen

A. Advisering aannamen kustbeleid en -beheerMarcel TaalMarga Rommel
1B

B. Regionaal advies op maatMarga Rommel
1CInternational Guideline Natural and Nature Based Features

C. Internationale uitwisseling van kennis en ervaringClaire JeukenMarga Rommel

D. Afstemming, Coördinatie en WerkplanMarga Rommel
2CommunicatieEllen Quataert

Marga Rommel, Rinse Wilmink, Stefan Pluis

2ABeheerbibliotheek

A. Kustindicatoren en Kustviewer Giorgio SantinelliMarga Rommel, Stefan Pluis
2B

B. Beheerbibliotheek (disseminatie kennis voor beheerders)Ellen Quataert Stefan Pluis
2CKaart Dominante ProcessenRinse Wilmink2DMorphAnMarien BoersRena Hoogland, Quirijn Lodder

C. MorphAnRinse Wilmink
3
ZeegatenPieter Koen TonnonMarian Lazar3ABodemdata op ordeTommer VermaasMarian Lazar3BGrootschalige morfologieEdwin EliasMarian Lazar3CDetailanalyses morfologieEdwin EliasMarian Lazar3DToetsen van bestaande modellen en conceptenPieter Koen TonnonMarian Lazar4Werking Kustfundament & Herverdeling Suppletiezand

Rena Hoogland, Quirijn Lodder

4AMorfologische analyse effecten suppletiesTommer Vermaas

Rena Hoogland, Quirijn Lodder

4BZandbalans gehele kust en rekenregel suppletievolumeAd van der Spek

Rena Hoogland, Quirijn Lodder

4CGeologie, bodemdaling en zeespiegelstijging

Rena Hoogland, Quirijn Lodder

4DInstuiving transport naar zeereep en duingebied

Rena Hoogland, Quirijn Lodder

4EInterregRena Hoogland, Quirijn Lodder4FHandboek bestortingen / onderwateroevers waterkeringenTommer Vermaas
Morfologie kust

Rena Hoogland, Evelien Brand, Gemma Ramaekers,
Petra Damsma

A. Kennis van de ondergrondRena Hoogland

B. MorfologieC. Invloed van ingrepenEvelien Brand, Petra Damsma
4ZeegatenStefan Pluis, Harry de Looff

A. Bodemdata op ordeStefan Pluis, Harry de Looff

B. Advisering kustfundamentsuppletiesEdwin EliasStefan Pluis, Harry de Looff

C. Systeemkennis voor conceptuele modellenEdwin EliasStefan Pluis, Harry de Looff

D. Investeringen in modelontwikkelingStefan Pluis, Harry de Looff
5Natuurlijk Veilig

Theo Prins, Albert Oost

Petra Damsma
5A

Effecten reguliere suppleties voor ondiepe kustzoneTheo PrinsPetra Damsma
5B

Effecten van suppletiestrategie voor landschapsvormende processen van strand en zeereep
Stéphanie IJff

Albert Oost

Petra Damsma