Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


hgkjhgkjh

Section
bordertrue


Column
width70%


HTML Table


Table Row (tr)


Table Cell (td)
valigntop

De pilot Kwelderontwikkeling Marconi levert kennis op over de manier waarop kwelders kunnen worden aangelegd, ontwikkeld of hersteld, ook op plekken waar nog geen kwelders zijn. Deze kennis is wereldwijd toepasbaar ter vergroting van kustveiligheid en biodiversiteit. Begroeide voorlanden, zoals kwelders, breken de golven en dempen golfenergie, zowel door de hoogteligging, als door de vegetatie zelf (indien de kwelder breed genoeg is). Daardoor hoeven dijken minder hoog te zijn. Ook vangen ze sediment in, waardoor ze mee kunnen groeien met zeespiegelstijging.

Voor de pilot Marconi is een kwelder aangelegd bij Delfzijl, waar nog geen kwelder was, en zijn verschillende vakken gemaakt om kwelderontwikkeling te onderzoeken. De vakken van ongeveer 1 ha verschillen in sedimentsamenstelling (verhouding zand/slib), helling, hoogte, orientatie naar het estuarium, mate van bescherming met rijshoutendammetjes en of ze zijn ingezaaid of niet.

Image Added
Table Row (tr)


Table Cell (td)
colspan2
 

Column
width30%


Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#CEFFEE
borderStylesolid
titleMeta Info


Metadata list
|| Status / Fase | Lopend project  ||
|| Startjaar | 2018 ||
|| Initiatiefnemers | Ecoshape ||
|| Thema | Building with Nature/Nuttig toepassen slib ||
|| Kustdeel | Eems estuarium ||
|| Gebied| Nabij Delfzijl ||
|| Tijdshorizon | 3 jr ||
|| Kosten (Euro) |  ||Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#FEFEEE
borderStylesolid
titleLinks

Kwelderontwikkeling Marconi Delfzijl - EcoShape - NL