Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze viewer geeft een landelijk totaaloverzicht van het areaal op het gebied van dijkinnovaties. Dit betreft zowel fysieke technieken als rekentechnieken. De viwer viewer geeft aan hoe het areaaler uit ziet, wat waar plaatsvindt en welke innovaties daar worden toegepast.

...