Terug naar Hoofdpagina DIV


Het projectteam van De Innovatieversneller werkt aan een voor iedereen toegankelijk landelijk totaaloverzicht op het gebied van dijkinnovaties en nieuwe kennis. Zo kunnen we nog beter de verbinding leggen tussen projecten, innovaties en de impact daarvan op het HWBP-programma. 

Areaal

DijkDNA richt zich op de context waarin een dijkversterking moet worden ontworpen en uitgevoerd. Het doel van dit thema is om inzicht te krijgen in de eigenschappen van de dijk, de belastingsituatie, de ondergrond en de fysieke omgeving van de dijk die relevant zijn voor de afweging welke versterkingsmaatregel het meest geschikt is voor een specifieke locatie. Het in kaart brengen van het DijkDNA gebeurt door middel van het identificeren van dominante faalmechanismen in een bepaald gebied en het bepalen van de oplossingsrichtingen die het best bij deze lokale situatie passen.

DijkDNA is het vijfde thema binnen de Innovatieversneller en staat naast de overige vier thema’s die elk een specifieke categorie faalmechanisme behandelen. Het project draagt met name bij aan de innovatiemakelaar rol van DIV door waterschappen te helpen elkaar te vinden als het gaat om kennis over en ervaringen met vergelijkbare vraagstukken en oplossingsmogelijkheden. Hierdoor wordt samenwerking en het voortbouwen op elkaars ontwikkelstappen bevorderd.

Innovaties die voorkomen in het DijkDNA thema zijn gericht op zowel het verminderen van faalkansen door een beter rekenkundig inzicht als op fysieke dijkversterkingstechnieken. DijkDNA zet deze innovaties letterlijk op de kaart door te laten zien waar een bepaalde innovatie, op welke schaal succesvol is toegepast en waarom die innovatie juist op die locatie succesvol is. Hierbij wordt waar mogelijk ook een inzicht gegeven in geïdentificeerde ontwikkelstappen benodigd voor een verder opschaling en of toepassing in een andere situatie.


Innovatiewaaier

HWBP-projecten brengen innovatiemogelijkheden in beeld en onderbouwen welke innovaties en nieuwe kennis doorontwikkeld en toegepast worden. Om daarbij te inspireren hebben we een innovatiewaaier gemaakt. Hierin vind je een overzicht van innovaties die klaar zijn voor het uitvoeren van pilots en de toepassing in de praktijk. Download de innovatiewaaier hier: https://bit.ly/3hG2Mwl  • No labels