Child pages
 • Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width50%
Redactie

Handboek

Het CAPWAT handboek voor het hydraulisch ontwerp en het beheer van afvalwaterpersleidingen is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen van de CAPWAT-participanten. Het handboek wordt geschreven door ing. Michiel Tukker en ing. Kees Kooij van Deltares | Delft Hydraulics.
Het schrijven wordt begeleid door een redactie van ervaren mensen uit de CAPWAT-projectgroep:

Ivo Pothof - Deltares | Delft Hydraulics
Michiel Geise - ITT Water & Wastewater
Jan Kranendonk - Gemeentewerken Rotterdam
Christof Lubbers - Royal Haskoning
Rini van den Anker - Waterschap Rivierenland
John Driessen - Grontmij
Piet van Rosmalen - Hoogheemraadschap Delfland
Frank van Zijl - Waterschap Brabantse Delta

Dit handboek is opgesteld door M. Tukker en C. Kooij met bijdragen van I. Pothof (allen Deltares) en F. Clemens (TU Delft). De auteurs werden bijgestaan door een redactie bestaande uit:

Naam

Organisatie

R. v.d. Anker

Waterschap Rivierenland

J. Driessen

Grontmij

M. Geise

ITT Water & Wastewater

J. Kranendonk

Gemeentewerken Rotterdam

C. Lubbers

Royal Haskoning

P. v. Rosmalen

Hoogheemraadschap Delfland

F. v. Zijl

Waterschap Brabantse Delta

Het handboek is een eindproduct van het CAPWAT-II onderzoeksproject dat in de periode 2007- 2010 werd uitgevoerd door Deltares en TU Delft/CiTG. Dit heeft geresulteerd in de uitgave van versie 1 in juni 2010. De ontvangen commentaren in de eerste 1.5 jaar na publicatie zijn verwerkt in voorliggende versie 2 van het Handboek, gepubliceerd in maart 2012.

De volgende organisaties participeerden in het onderzoek:

 • Hoogheemraadschap Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Reest en Wieden
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Wetterskip Fryslan
 • Waternet
 • Gemeentewerken Rotterdam
 • Grontmij
 • Royal Haskoning
 • ITT Water&Wastewater
 • Aquafin
 • STOWA

De inhoud van dit handboek mag uitsluitend verspreid worden met bronvermelding:
Tukker, M., Kooij, C., Pothof, I., Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwatertransportsystemen, CAPWAT Handboek, 2de ed., Deltares, Delft, Netherlands, april 2012

©2012 Deltares

Column
width10%

Column
width40%

Documenten

Hier vind u het Capwat Handboek.

& Tools

Het handboek is voor de CAPWAT participanten vrij beschikbaar in zowel PDF als MS Word *.doc formaat.

PDF versie:

Errata

Overzicht van alle downloads:
Attachments

De analyse tool voor gastransport (Microsoft Office Excel spreadsheet) kan gebruikt worden om het gastransport in een dalende leiding te bepalen.Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwatertransportsystemen (STOWA publicatie 2012-48)

Attachments
patterns.*Stowa.*

Analyse tool voor Gastransport

Attachments
patterns.*xls

Rapport Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen

Attachments
patterns.*Prestatie.*

CAPWAT Handboek, versie april 2012

Attachments
patterns.*CAPWAT.*

...