Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Het beheren van berekeningen kan via het 'Management Modelruns' scherm. Het openen van dit scherm gaat via de knop 'Management Modelruns' , via het menu <Extra>, <Management Modelruns>, of via de shortcut <Ctrl+F>. In dit scherm wordt gebruik gemaakt van iconen. Deze iconen staan beschreven in tabel BB.1. Voor het monitoren van lopende berekeningen of berekeningen die in de wachtrij staan, wordt verwezen naar Systeembeheer.

In het Management Modelrunscherm zijn de volgende tabbladen beschikbaar:

 • Overzicht voorspellingen
  In het tabblad 'Overzicht voorspellingen' staan alle workflows weergegeven die op dat moment in de centrale database beschikbaar zijn.

 • Actuele voorspellingen
  In het tabblad 'Actuele voorspellingen' staan alle goedgekeurde workflows weergegeven. Na het draaien van een workflow komen de resultaten niet direct beschikbaar in het NWM. Om een specifieke workflow in het NWM te kunnen bekijken moet deze goedgekeurd zijn. Het goedkeuren van een workflow gaat als volgt (zie ook figuur BB.1):
  1. Open het tabblad 'Actuele voorspellingen' door het aan te klikken.
  2. Selecteer een geslaagde berekening (bijv. ZW_LHM_REF2015S0) in het onderste deel van het venster.
  3. Klik op de knop 'Goedkeuren'.
  4. De berekening wordt nu zichtbaar in het bovenste deel van het venster en kan door de gebruiker bekeken worden, zie: Resultaten bekijken in het NWM.
 • Verlooptijdstip voorspelling
  In het tabblad 'Verlooptijd voorspelling' staan alle verlooptijden van de workflows die de gebruiker zelf mag verwijderen. De verlooptijd van een workflow geeft aan over hoeveel tijd deze verwijderd zal worden. De gebruiker kan het verlooptijdstip aanpassen met een druk op de knop 'Wijzig verlooptijdstip' of een workflow direct verwijderen met een druk op de knop 'Verwijderen'.

Het filteren op iconen en workflows kan door het aanklikken van het gewenste filter object en een klik op de knop 'Filter met selectie'.

Meer informatie over Management Modelruns is te vinden in het hoofdstuk 'Forecast Manager' van de engelstalige Delft-FEWS gebruikershandleiding.

Tabel BB.1. Beschrijving van de iconen in het Management Modelrun scherm.

KolomIcoonBetekenis

Goedgekeurd

Actuele goedgekeurde berekening.

Goedgekeurde berekening.

 

Niet goedgekreurde berekening.

Succes

 

Succesvolle berekening.

Gedeeltelijk succesvolle berekening.

Gefaalde berekening.

Gebruikt

Koude start, geselecteerd door de gebruiker.

Warme start, geselecteerd door de gebruiker.

Koude start i.p.v warme start, aangezien de warme start niet gevonden is in de geselecteerde zoekperiode.

 

Standaard start, geen specifieke aanvullingen door de gebruiker.

Figuur BB.1. Management Modelruns met daarin het open tabblad 'overzicht voorspellingen'. 1. De tabbladen. 2. Het venster met alle gedraaide workflows. 3. De knoppen voor het goedkeuren en filteren van workflows. 4. Het scherm waarin goedgekeurde workflows terug te vinden zijn.

 • No labels