Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

 

De tool

 

 De KRW-Verkenner is ontwikkeld met het oog op het analyseren van maatregelen en maatregelpakketten om gestelde KRW-doelen te halen, voor zowel wateren die beheerd worden door Rijkswaterstaat als wateren die door waterschappen worden beheerd. De KRW-Verkenner is daarom in staat om met grotere (landelijk) en kleinere (regionaal) schematisaties om te gaan. Voor beide schaalniveau's is de vereiste invoer hetzelfde en ook de manier waarop de resultaten getoond worden (zie figuur hieronder). Verschillen zijn er wel voor de mate van detaillering en de manier waarop de ecologie wordt gesimuleerd. Het hoe en wat van de invoer en de verschillende ecologie-benaderingen worden verder uitgelegd op de pagina Theorie.

De KRW-Verkenner kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals:

  • Analyse van effectiviteit van maatregelen en maatregelpakketten
  • Effect van reeds geïmplementeerde maatregelen
  • Ontwikkeling van scenario's

Figuur 1: Overzicht van de dataflow in de KRW-Verkenner.

 

 

 

  • No labels