Child pages
  • CAPWAT bijeenkomst 2019 - 20 maart
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Op woensdag 20 maart 2019 organiseerde Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst met thema “Vervuiling van riooolgemalen”. De bijeenkomst werd gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs) en bezocht door ruim 130 personen. Waternet, Gemeente Rotterdam en WS Brabantste Delta deelden hun ervaringen m.b.t. ontwerp en beheeraspecten. In een forumdiscussie gaven een aantal pompleveranciers hun visie op de vervuilingsproblematiek en gingen in op vragen vanuit de zaal.

 

Voor meer informatie over toekomstige bijeenkomsten:

https://www.deltares.nl/nl/evenementen/bijeenkomst-capwat-community-of-practice/

 

Handouts

No files shared here yet.

 

Op dinsdag 19 maart 2019 was er de studiedag “professioneel persleidingbeheer”  georganiseerd door Rioned/Stowa. De presentaties van deze dag zijn te downloaden van de Ipigs site www.ipigs.nl

  • No labels