Child pages
  • CAPWAT themamiddag "(rest)levensduur van persleidingen" - 24 maart 2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CAPWAT themamiddag "(rest)levensduur van persleidingen"

Datum: 24 maart 2011 13.30 - 17.00 uur
Locatie: Het Waterschapshuis, Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort

In het kader van het CAPWAT kennisuitwisselingproject 2010-2011 wordt op donderdag-middag 24 maart a.s. de 2e bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaars ervaringen en kennis te delen over diverse onderwerpen met als gezamenlijke noemer "afvalwatertransport".
Het onderwerp voor 24 maart staat in het teken van (rest)levensduur van persleidingen (onderwerp aangedragen op de bijeenkomst van 20 januari jl)
Wij hebben 4 sprekers bereid gevonden een presentatie over dit onderwerp te houden, waarbij wij denken een breed en interessant programma over dit onderwerp te hebben samengesteld. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.

Programma

Tijd

onderwerp

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 13.35

Opening en welkom (Kees Kooij, Deltares)

13.35 - 14.10

Meetmethoden en restlevensduur bepaling van AC en PVC buizen uit de drinkwaterpraktijk (George Mesman, KWR)

14.10 - 14.45

Restlevensduur van PVC en PE leidingen, praktisch aspecten (Tinus de Lange, Wavin)

14.45 - 15.10

Pauze

15.10 - 15.45

Geo-technische aspecten en interactie m.b.t persleiding (zettingen, verkeersbelasting, graaf- en bemalingswerkzaamheden) (Henk Hergarden, Deltares)

15.45 - 16.20

Hoe lang gaan betonnen leidingen mee? Enige wetenswaardigheden (Dick de Bijl & Jacob Kuit, Grontmij)

16-20 - 16.45

Vragen & discussie

16.50 - 17.00

Afsluiting

Presentaties

  • No labels