Child pages
  • CAPWAT themamiddag "Ervaringen na 1 jaar CAPWAT handboek" - 16 juni 2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CAPWAT themamiddag "Ervaringen na 1 jaar CAPWAT handboek"

Datum: 16 juni 2011 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Het Waterschapshuis, Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort

Vorig jaar 24 juni hebben we tijdens het CAPWAT seminar het handboek "Hydraulisch ontwerp en beheer van afwaterpersleidingen" gepresenteerd. Vervolgens hebben we in een aantal workshops u vertrouwd gemaakt met de materie en het handboek. We hebben veel positieve reacties hierop mogen ontvangen en vernemen dat het handboek in de praktijk volop gebruikt wordt.

Thans zijn we bezig de opmerkingen en commentaren te inventariseren waarmee we in de 2e helft dit jaar een herziene versie willen uitbrengen i.s.m. STOWA.
Gaarne nodigen wij u dan ook uit nog eens kritisch door het handboek te gaan en u opmerkingen aan ons door te geven zoals:

  • Wat kan duidelijker
  • Wat mist u
  • Wat zijn uw praktijkbevindigen
  • Wat moet gecorrigeerd worden
  • .....

Wij vragen u uw commentaar aan ons aan te leveren (vorm is vrij, mits schriftelijk, t.a.v Kees Kooij)

Voor donderdag 16 juni a.s hebben we de 3e CAPWAT kenningsuitwisselingsmiddag gepland (wederom in Amersfoort) met als thema "Ervaringen na 1 jaar CAPWAT handboek".

Op de agenda staat in ieder geval de update (gewenste aanpassingen ) van het Handboek.
Tevens willen we enkele gebruikers aan het woord laten die hun ervaringen met andere vakbroeders en -zusters willen delen met betrekking tot de in het CAPWAT-handboek genoemde aspecten en de wijze waarop de organisatie daar mee omgaat (denk hierbij ook aan MJA3 invulling).
Heeft u het afgelopen jaar positieve zaken bereikt door op een vernieuwende wijze met het afvalwatertransport door persleidingen om te gaan, dan nodigen wij u bij deze uit om uw ervaringen te presenteren. Gaarne u toezegging voor 15 mei doorgeven aan ondergetekende zodat we voor 1 juni het programma definitief kunnen maken.

Programma

Tijd

onderwerp

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 - 13.35

Opening en welkom (Kees Kooij, Deltares)

13.35 – 14.15

Optimalisatiestudie diameter nieuwe persleiding gemaal Pascalweg (Alex Duinmeijer, Gemeentewerken Rotterdam)

14.15 – 15.15

Praktijkervaringen bij WS Regge en Dinkel (Leo Kole, WS Regge en Dinkel)

15.15 – 15.30

Pauze

15.30 – 16.15

Ervaringen en respons CAPWAT Handboek (Ivo Pothof, Deltares)

16-15 – 16.45

Vragen & discussie

16.50 - 17.00

Afsluiting

Presentaties

  File Modified
PDF File 3_Handboek.pdf 21-06-2011 by Michiel Tukker
PDF File 1_GWR Optimalisatiestudie Vervangen persleiding Pascalweg.pdf 21-06-2011 by Michiel Tukker
PDF File 2a_WSRD_Ontwerprioolgemaalzonderinslag.pdf 21-06-2011 by Michiel Tukker
PDF File 2c_WSRD_PraktijkvoorbeeldExtraEnergieVerbuik.pdf 21-06-2011 by Michiel Tukker
PDF File 0_WelkomAfsluiting.pdf 21-06-2011 by Michiel Tukker
PDF File 2b_WSRD_RobuusteBeOntluchter.pdf 21-06-2011 by Michiel Tukker
  • No labels