Child pages
  • Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 63 Next »

Redactie

Het CAPWAT handboek voor het hydraulisch ontwerp en het beheer van afvalwaterpersleidingen is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen van de CAPWAT-participanten. Het handboek wordt geschreven door ing. Michiel Tukker en ing. Kees Kooij van Deltares | Delft Hydraulics.
Het schrijven wordt begeleid door een redactie van ervaren mensen uit de CAPWAT-projectgroep:

Ivo Pothof - Deltares | Delft Hydraulics
Michiel Geise - ITT Water & Wastewater
Jan Kranendonk - Gemeentewerken Rotterdam
Christof Lubbers - Royal Haskoning
Rini van den Anker - Waterschap Rivierenland
John Driessen - Grontmij
Piet van Rosmalen - Hoogheemraadschap Delfland
Frank van Zijl - Waterschap Brabantse Delta

Documenten

Hier vind u het Capwat Handboek.

Het handboek is voor de CAPWAT participanten beschikbaar in zowel PDF als MS Word *.doc formaat.

PDF versie:

ErrataOverzicht van alle downloads:

No files shared here yet.

  • No labels