Child pages
  • CAPWAT themamiddag "Van theorie naar praktijk" - 20 maart 2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdagmiddag 20 maart vanaf 13.30 uur organiseert Deltares weer een thema-middag Afvalwatertransport. U bent inmiddels bekend met het CAPWAT Handboek voor hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwaterpersleidingen, dat vrij beschikbaar is via de CAPWAT Wiki. De focus van gemeenten en waterschappen verschuift nu richting de praktische realisatie en monitoring van het hydraulisch functioneren van afvalwaterpersleidingen. Het thema van deze middag is dan ook "Van theorie naar praktijk". Rond dit thema hebben we het volgende programma samengesteld:

Tijd

activiteit

13.00 - 13.30

ontvangst

13.30 - 14.00

Enquete-resultaten over praktijk CAPWAT Handboek en energie-efficiency

14.00 - 14:30

Update van het CAPWAT Handboek

14.30 - 14.50

Pauze

14.50 - 16.10

Praktijk-ervaringen Afvalwatertransport

  • Waterschapsbedrijf Limburg "Eerst meten, dan beslissen"
  • Gemeente Almere "Ervaringen met prestatie-indicatoren voor functioneel beheer"
  • Waterschap Scheldestromen "Prestatie-indicatoren in de praktijk"

16.10 - 16.30

Discussie aan de hand van enkele stellingen

Deze thema-middag wordt georganiseerd als onderdeel van de Rioleringsvakdagen in de evenementenhal in Gorinchem, zodat u in ochtend of aansluitend op de thema-middag de beurs kunt bezoeken. Vanzelfsprekend is de toegang tot deze thema-middag gratis. In verband met reservering van de zaal willen we u vragen om uw aanwezigheid door te geven aan secretariaat-hye@deltares.nl

Presentaties

  File Modified
PDF File 4_Gemeente Almere - Loggen in Almere.pdf 23-03-2012 by Michiel Tukker
PDF File 3_WBL - eerst meten dan beslissen.pdf 23-03-2012 by Michiel Tukker
PDF File 0_Welkom20mrt2012.pdf 23-03-2012 by Michiel Tukker
PDF File 1_Enquete Afvalwatertransport.pdf 23-03-2012 by Michiel Tukker
PDF File 2_Handboek_vs2.pdf 23-03-2012 by Michiel Tukker
PDF File 5_WSS - Presentatie Prestatie-indicatoren.pdf 23-03-2012 by Michiel Tukker
PDF File 6_Toekomst_Discussie_stellingen.pdf 23-03-2012 by Michiel Tukker
  • No labels