Terug naar Hoofdpagina DIV


Het DIV Team

De kerngroep van De Innovatieversneller bestaat uit: Martijn van den Elzen (Waterschap Rivierenland), Dirk van Schie (Waterschap Rivierenland), Anouk te Nijenhuis (Programmadirectie HWBP), Han Knoeff (Programmadirectie HWBP), Meindert Van (Deltares), Waldo Molendijk (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Jasper van de Hoef (Waterschap Limburg).

De kerngroep wordt ondersteund door: Joep Schreurs (projectbeheersing, Waterschap Rivierenland), Govert Heijn (contractmanagement, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Claudia Hees (projectondersteuning, Waterschap Rivierenland) en Ellen Roks (communicatie, Waterschap Rivierenland).

Je kunt contact opnemen met het DIV team door te mailen naar div@wsrl.nl.


Wie doet wat?

Inhoudelijke adviezen over de activiteiten van DIV worden opgesteld door vier dossierhouders: zij ondersteunen de HWBP-projecten door vanuit hun overzicht vragen te beantwoorden over de ontwikkeling en eerste toepassing van nieuwe kennis en innovaties én kennis te ontsluiten via mensen en de HWBP-DIV Wiki. Ze verbinden projecten met elkaar en met kennistrajecten (als makelaars), voeren afrondende activiteiten uit en agenderen nieuwe activiteiten bij de HWBP-alliantie. De dossiers Piping, Macrostabiliteit en Dijkerosie hebben een strategieteam. De bemensing van deze teams is te vinden op de hoofdpagina’s van elk thema. De dossierhouders zijn:

Jasper van de Hoef, coördineert het thema dijkerosie

Meindert Van, coördineert het thema macrostabiliteit

Han Knoeff, coördineert het thema piping

Dirk van Schie, coördineert het thema Niet Waterkerende Objecten (NWO)

Waldo Molendijk, coördineert het thema Dijk DNA

Om de toepasbaarheid van en behoefte aan innovaties en nieuwe kennis te koppelen aan dijkversterkingsprojecten, ontwikkelt DIV het Dijk DNA. Dijk DNA is bedoeld om Nederland-breed een beeld te kunnen schetsen van de (relatieve) kansrijkheid van verschillende typen innovaties en optimalisaties, gebaseerd op omgevingsaspecten zoals ondergrond, bebouwing, natuurwaarden, e.d. 

Tot slot creëert Anouk te Nijenhuis overzicht van de kennisagenda’s van het HWBP en andere organisaties, zoals Kennis voor Keringen en BOI bij WVL, de Taskforce Deltatechnologie en STOWA. Ook zorgt Anouk dat er korte lijntjes zijn met de begeleiders van HWBP-projecten, stemt ze af met het projectteam duurzaamheid van de PD HWBP, het Adviesteam Dijkontwerp en met de Samenwerking Kunstwerken.

Bekijk hier een presentatie van DIV, gepresenteerd door Martijn van den Elzen op de Landelijke Ontwerp- en Beoordelingsdag op 1 december 2022.

Heb je vragen, opmerkingen of zoek je een (overkoepelend) aanspreekpunt voor DIV? Neem contact op met Dirk van Schie (projectsecretaris) via div@wsrl.nl.


De HWBP-DIV gebruikersplatforms

Aan linkerzijde worden shortcuts naar de vier HWBP-DIV gebruikersplatforms getoond, elk toegespitst op een afzonderlijk thema: Macrostabiliteit, Piping, Dijkerosie en Niet-Waterkerende Objecten. De relevante informatie vanuit de eerdere 'Project-Overstijgende Verkenningen' van het HWBP vormt daar onderdeel van.  Het HWBP-DIV Gebruikersplatform Macrostabiliteit vervangt daarom ook het POVM gebruikersplatform en bouwt daarop door.

Uiteindelijk biedt elk van de afzonderlijke gebruikersplatforms op hoofdlijnen de volgende informatie.

  • Publicaties met aanwijzingen voor het ontwerp en de beoordeling van samenhangende groepen van innovaties. Alle publicaties zijn voorzien van een ENW advies over de toepasbaarheid.
  • Errata en aanvullingen op de publicaties.
  • Bekende kennisleemtes in de publicaties, waarvoor projectspecifieke oplossingen worden gevraagd.
  • Kennisdocumenten met actuele uitwerkingen en/of inzichten die (nog) niet  in de publicaties zijn opgenomen.
  • Vragen en Antwoorden rondom het gebruik van de publicaties. Wanneer je vraag daar nog niet tussen staat dan kun je die stellen aan div@wsrl.nl.
  • Verslagen van gebruikersbijeenkomsten, waarin ervaringen tussen projecten worden gedeeld.
  • Een compleet overzicht van relevante achtergronddocumenten en software die in opdracht van HWBP tot stand zijn gekomen, inclusief leeswijzer.


Naast de gebruikersplatformen van HWBP-DIV bestaat het Kennis en Kundeplatform (KKP) als netwerk van beoordelaars en ontwerpers. Het doel van het KKP is het bieden van een platform om kennis en kunde te delen met als doel om de waterveiligheidstaken op een verantwoorde wijze uit te voeren. Het KKP is ingedeeld in een aantal vakgroepen die grotendeels overeenkomen met de ontwerpsporen van DIV. Bij de diverse bijeenkomsten komen zowel praktijkervaringen van beheerders of ingenieursbureaus als nieuwe kennis vanuit BOI, HWBP, KvK etc. aan bod. Een overzicht van alle maatwerkaanpakken voor zowel beoordelen als ontwerpen is op de website https://kkp.stowa.nl/ van het KKP opgenomen. In deze lijst staan aanpakken die nog in de kinderschoenen staan én aanpakken die al uitgebreid op DIV terug te vinden zijn.

  • No labels